CENÂİZ
Ölü Gece Defnedilebilir mi? 25 Şubat 2014 tarihinde eklendi

Şeyh Muhammed el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Ölülerin gece defnedilmeleri câiz midir?

Cevap: Evet, ölülerin gece defnedilmesi kişi vâcib olan tağsîli (ölüyü yıkama), tekfîni (kefenleme) ve üzerine namaz kılmayı edâ ettiyse câizdir. Ölünün gece defnedilmesi câizdir, nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem gece defnedilmiştir. Ebû Bekr radıyallahu anh'ın da gece defnedildiği zikredilmiştir. Aynı şekilde mescide hizmet eden kadın da gece defnedilmişti. [Buhârî (458); Müslim (71 ve 956)] Asl olan cevâzdır. Bu da defnin -defnedenin edâ etmesi gereken tağsîl, tekfîn ve üzerine namaz kılmak gibi vazîfeleri edâ etmesi şartıyla- gece olmasının câizliğine delâlet eder.


Fetâvâ fî'l-Cenâiz (s: 180)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş