NAMAZ
İkindi Namazından Önce Kılınan Dört Rek'at Namazın Aslı Var mıdır? 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: İkindi namazından önce kılınan sünnet namazın hükmü nedir? İki rek'at olarak mı kılınır dört rek'at olarak mı?

Cevap: Müslüman erkek ve kadının ikindi namazından önce iki rekatte bir selâm vererek dört rek'at sünnet namaz kılması meşrû'dur. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "İkindiden önce dört rek'at kılan kişiye Allah rahmet etsin." Bu hadîsi Ahmed, Ebû Dâvûd, hasen olduğunu söyleyerek Tirmizî ve sahîh olduğunu söyleyerek İbn Huzeyme rivâyet etmiştir. Nitekim Hâfız da bunu Bulûğ'da zikretmiştir. Yine şöyle buyurur: "Gece ve gündüz [nafile] namazları ikişer ikişerdir." İmâm Ahmed ve dört Sünen sâhibi imâmlar hasen bir isnâd ile rivâyet etmişlerdir.

Üye: Abdullah b. Ku'ûd
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Baz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/7/250]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş