NAMAZ
İmâmın İstiâzeyi Cehrî (Sesli) Okumasının Hükmü 25 February 2014 tarihinde eklendi

Şeyhulislâm İbnu Teymiyye rahimehullah'a soruldu:

Soru: İnsanlara imâmlık yapan birisi ihrâm tekbîrinden sonra sesli olarak istiâze (eûzu billahi min eşşeytâni'r-racîm) demekte, sonra da besmeleyi söyleyip kıraatte bulunmaktadır. Bunu da bütün namazlarda yapmaktadır. Buna dâir hüküm nedir?

Cevap: Öğretme ve benzeri bir sebepten dolayı bazen yapıyorsa bunda herhangi bir beis yoktur. Nitekim 'Umer b. el-Hattab bir süre istiftah duasını sesli okumuştur. Yine İbn 'Umer ve Ebû Hurayra da bazı zamanlarda istiâzeyi sesli okurlardı.

Ancak bunu devamlı sesli okumak bid'attır ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve râşid halîfelerinin sünnetine muhâliftir. Çünkü onlar bunu devamlı bir sûrette sesli okumuyorlardı. Hatta Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in istiâzeyi sesli okuduğunu tek bir kişi bile nakletmemiştir. Allah en iyi bilendir.

[Mecmû'u Fetâvâ, (22/404)]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş