İLİM
İçinde Sûret Bulunan Eve Melek Girmez Hadîsinin Kapsamı 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 'Muhakkak ki, içinde sûret veya heykel ya da köpek bulunan eve melekler girmezler.' [Ahmed (4/28); Buhârî (4003); Müslim (2106); Ebû Dâvûd (4153); Tirmizî (2805-2806)] Kitapların içinde bulunan sûretler de buna dâhil midir? Ancak bilinmeli ki, bu kitapların kapaklarında sûret yoktur.

Cevap: Kapakta bulunmasalar da bu sûretler hadîsin umûmuna dâhildir. Eğer sûretin başı izale edilir veya giderilip silinirse bu hadîsteki umûma dâhil olmazlar.

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Üye: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/1/693]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş