İLİM
Kabirlerde İhlâs Sûresini Okumak İle İlgili Hadîs 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh Abdulazîz b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru: Soruyu soran kişi mektubunda şöyle demektedir: Ali radıyallâhu anh'tan Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: 'Kim kabristana uğrar da, on bir defa 'Kul huvellâhu ehad' sûresini okur sonra ecrini ölülere bağışlarsa, orada bulunan ölüler sayısınca ona ecir verilir.' Bu hadîs sahîh midir?

Cevap: Bu hadîsin ilim ehli yanında herhangi bir aslı yoktur, sahîh bir senedi olmayan yalan ve uydurma hadislerdendir. Ne kabirlerin yanında, ne de aralarında (Kur'ân) okumak sünnet değildir. Sünnet ancak, kişinin kabirleri ziyaret ettiğinde şöyle demesidir: 'Selâm üzerinize olsun ey mü'minler topluluğunun yurdu' veya şöyle der: 'Selâm üzerinize olsun ey bu diyarın mü'min ve müslümanlar sâkinleri, muhakkak ki biz de inşâllah size katılacağız. Allah, içimizden önce gidenlere de geriye kalanlara da rahmet etsin. Bizim için de sizin için de Allah'tan âfiyet isteriz.'  Onlar hakkında mağfiret ve rahmet duasında bulunur. İşte sünnet budur. Ancak onlara veya onların aralarında Kur'an okumaya gelince, bunun herhangi bir aslı yoktur.

Fetâvâ Nûrun ale'd-Darb (1/196)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş