İLİM
Yûnus Sûresi Otuz Birinci Âyetin Tefsîri 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme İmâm Abdulazîz b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru: "Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır." [Yûnus, 31] âyetinin tefsîrini, mümkünse buna dâir örnek zikrederek açıklar mısınız?

Cevap: Ölüden diriyi çıkarması ve diriden ölüyü çıkarması Allah subhânehu ve teâlâ'nın âyetlerinden bir âyet ve kudretinin delîllerinden biridir. Evet, bu O'nun bir âyeti ve muazzam kudretinin, âlemlerin rabbi olduğunun, hâlık ve alîm ve her şeye kâdir olduğunun bir delîlidir. O diriltir, öldürür ve yarattığı şeyler üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunur. O, ibâdete müstehak olandır. İlim ehli bunu bazı şeylerle misâllendirmişlerdir. Bunlardan biri kâfirden müslümanın çıkarılmasıdır. Şöyle ki: Bir adam kâfirdir ve Allah onun sulbünden Müslüman diriler çıkarır. Çünkü müslüman diridir ve kâfirde bu anlamda ölüdür. O hâlde Allah, kâfir kadından ve kâfir erkekten Müslüman çocuklar çıkarır, onlara hidâyet verip ıslâh eder. Babaları ve anneleri ise böyle olmazlar. Aynı şekilde diriden de ölü çıkarır. Şöyle ki: Müslümanın çocukları olur, sonrada kâfir olur, anne babalarının dîni üzere kalmazlar, ona muhâlefet edip İslâm'dan başka bir dîn edinirler. Böylece diriden ölü çıkmış olur.

Buna dâir verilen misâllerden biri de tavuğun yumurtadan çıkmasıdır. Tavuk canlı diri bir hayvandır, yumurta ise ölü hükmündedir, çünkü cansızdır. Allah azze ve celle o cansızdan, gören, işiten, canlı bir hayvan çıkarır. Bu gâyet açıktır. Aynı şekilde bunun tersi, diriden ölü çıkması bunun tersidir. Yumurta ölü, tavuk diridir. Allah canlı tavuktan, ölü hükmündeki cansız yumurtayı çıkarır. Bunun benzeri başka şeylerde vardır.

Bu konuda daha fazla bilgi isteyen, âyetin tefsîri ile ilgili tefsîr kitaplarına müracaat etmelidir.

Fetâvâ Nûrun ale'd-Darb (1/540)
Derleyenler: Prof. Dr. Abdullah et-Tayyâr ve Muhammed el-Mûsâ

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş