İLİM
Bakara Sûresi 257. Âyette Nûr ile Kasdedilen Nedir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh İmâm Abdulaziz b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru: Yüce Allah şöyle buyurur: 'Kâfirlere gelince, onların velîleri tâğûttur. Onları, Nûr'dan çıkarır, karanlıklara sokar.' (Bakara, 257) âyetinde 'Nûr' ile kasdedilen nedir?

Cevap: Şüphesiz ki Allah îmân edenlerin velîsi, destekçisi, yardımcısı ve başarıya ulaştıranıdır. Onları karanlıklardan; şirk karanlıklarından, günah ve bid'at karanlıklarından, tevhîdin, hakkın ve îmânın nûruna çıkarır. Yani, rasûlleri vasıtasıyla ve indirilmiş kitaplar vasıtasıyla… Kureyş kâfirlerinin, Benî İsrâîl kâfirlerinin ve diğer kâfirlerin velîleri ise tâğûttur. Tâğût, cin ve insanlardan olan şeytan anlamına gelir. Buna göre, kâfirlerin velîleri insan ve cin şeytanlarıdır. Onları tevhîdin ve hakkın nûrundan çıkarır; şirkin, cehâletin, günahların ve bid'atların karanlıklarına sokar. O hâlde bu âyette nûr ile kasdedilen, tevhîd, îmân ve hidâyettir; karanlıklar ile kasdedilen ise, şirk, günah ve bid'atlerdir.


[Mecmû'u Fetâvâ ve Makâlât Mutenevvia 24. cilt/209. sayfa ve devamı]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş