HADÎS
Âşura Günü Eliaçık Olma Hadîsi Sahîh midir? 11 August 2022 tarihinde eklendi

Hadîs:

"Her kim Aşûra günü âilesine eli açık olursa Allah da senenin diğer günlerinde ona eli açık olur."

Peygamberimizin sözü olarak da (merfû) rivâyet edilmiştir, Ömer'in sözü olarak da (mevkûf) rivâyet edilmiştir.

Merfû rivâyet için İbn Teymiyye der ki:

"Uydurma, yalan bir hadîstir." Mecmûu Fetâvâ (25/300)

Mevkûf olan rivâyet için de İbn Receb der ki:

"Ömer'in sözü olarak da rivâyet edilmiştir. İsnâdında tanınmayan meçhûl bir râvî vardır." Letâifu'l-Meârif (s: 54)

Sonuç olarak: Hadîs merfû olarak da (peygamberimizden de) mevkûf olarak da (sahâbîden de) sahîh değildir.Şeyh Ahmed el-Halîl

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş