Fıtır Sadakasının Bayram Gününden Önce Verilmesi Câiz midir?

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Fıtır sadakası ne zaman verilir?

Cevap: Fıtır sadakasının verilme vakti bayram sabahı, bayram namazı öncesidir. İbn Ömer radıyallahu anhumâ şöyle demiştir: «Nebî sallallahu aleyhi ve sellem (fıtır sadakasının) insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emret.» [Buhârî (1509), Müslim (986)]

Bu merfû' bir hadîstir.

İbn Abbâs radıyallahu anhumâ'nın rivâyet ettiği hadîste de şöyle denilmiştir: «Kim bayram namazından önce verirse, bu makbûl bir fitre olur; kim de bayram namazından sonra verirse bu da herhangi bir sadaka yerine geçer.»

Bayramdan bir veya iki gün önce verilmesi de câizdir. Bundan daha önce verilmesi ise câiz değildir. Zira bunun ismi fıtır sadakasıdır. Yani fıtıra izâfe edilmiştir. Ramazan ayının girmesiyle birlikte verilmesinin câiz olduğunu söylersek, adının oruç sadakası olması gerekirdi.

Öyleyse fıtır sadakasının vakti, bayram günü namazdan önce olacak şekilde sınırlandırılmış,  bayramdan bir veya iki gün önce verilmesine ruhsat tanınmıştır.

 

[Fetâvâ fî Ahkâmi'z-Zekât (269-270)]

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)