Fıtır Sadakası Ahkâmı

FITIR SADAKASI (BAYRAM ZEKÂTI) AHKÂMI

FITIR SADAKASININ HİKMETİ

Allah azze ve celle Ramazan orucunun ikmâl edilmesinin ardından fıtır sadakasını (bayram zekâtını) teşri kılmıştır. Ramazan bayramının gelmesiyle vacip olması sebebiyle “zekât”, “bayram”a izafe edilmiştir. Bu sadaka, (1) oruçlunun faydasız ve kötü sözlerden arınması, (2) yoksulların doyurulup bayram günü el açıp dolaşmamaları ve böyle bir günde zenginlerle aynı sevinç ve neşeye ortak edilmeleri için farz kılınmıştır. Abdullah b. Abbas radıyallâhu anhumâ’dan rivâyete göre “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, fıtır sadakasını (bayram zekâtını) oruçlu için boş ve kötü sözlerden bir arınma, yoksullar için bir doyumluk olarak farz kıldı. Kim bunu bayram namazından önce verirse, makbul bir fıtır sadakası olur. Kim de namazdan sonra verirse, herhangi bir sadaka olur.” (Ebû Dâvûd, 1609. el-Elbânî, İrvâu’l-Ğalîl, 2/332’de; Nevevî, el-Mecmû, 6/126’da hasen olduğunu belirtmişlerdir.)

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)