Kelime-i Tevhîd Tefsîri

Kelime-i Tevhîd Tefsîri

Kitapçığın konusu, her Müslümanı doğrudan ilgilendiren farzların en büyüğü, dîn ve îmânın temeli, kâfirlik ve Müslümanlık hususunda aslî belirleyici Lâ ilâhe illallah hakkındadır. O, Allah katında amellerin en büyüğü, zikirlerin en fazîletlisi, bütün rasûl ve nebîlerin daveti, Allah katından indirilmiş kitapların indirilme sebebidir. Allah, peygamberlerini onun için göndermiş, kitaplar onun için indirilmiş, cihâd kılıçları onun uğrunda çekilmiş, dostluk ve düşmanlıklar ona bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bütün bunlardan dolayı konusu itibariyle bu kitapçık, hiçbir Müslümanın müstağnî kalamayacağı bilgiler içermektedir.

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)