Abdestte Ağza Burna Su Verirken Mideye Su Kaçarsa Hükmü Nedir?

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Oruçlu bir kişi ağzına ve burnuna su verirken karnına su kaçarsa orucu bozulmuş olur mu?

Cevap: Oruçlu bir kişi ağzına ve burnuna su verdiğinde, su karnına kaçarsa bozulmaz! Çünkü o, bunu kasıtlı yapmamıştır.

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ancak kalbinizle kastettiğiniz şeylerde (günah) vardır." [Ahzâb, 5][el-Fetâvâ fî'z-Zekâti ve's-Sıyâm (s:669)]

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)