Abdestte Ağza Burna Su Verirken Mideye Su Kaçarsa Hükmü Nedir?

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Oruçlu bir kişi ağzına ve burnuna su verirken karnına su kaçarsa orucu bozulmuş olur mu?

Cevap: Oruçlu bir kişi ağzına ve burnuna su verdiğinde, su karnına kaçarsa bozulmaz! Çünkü o, bunu kasıtlı yapmamıştır.

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ancak kalbinizle kastettiğiniz şeylerde (günah) vardır." [Ahzâb, 5][el-Fetâvâ fî'z-Zekâti ve's-Sıyâm (s:669)]

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)