Cuma namazına Yetişemeyen Ne Yapar?

Allâme Şeyh Abdulaziz b. Baz'a soruldu:

Soru:
Mescide girdiğimde  İmâm cuma namazının teşehhüdü için oturmuş ise, ben cumayı mı yoksa öğlen namazını mı kılmalıyım?

Cevap: Cuma namazının sadece secdelerine veya teşehhüdüne yetişen kimse cuma namazını kılmaz öğle namazını kılar. Çünkü namaza yetişmek en az bir rek'atına yetişmek ile olur. Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurmuştur: "Kim namazın bir rek'atine yetişir ise namaza yetişmiştir." Yine şöyle buyurur: "Kim cuma namazının bir rek'atine yetişemez ise ona bir rek'at ekleyip namazını tamamlasın."

Bu iki hadîsle bilinmiş oldu ki: Kim cuma namazının bir rek'atine dahi yetişemez ise cumayı kaçırmış olur. Onun öğle namazını kılması gerekir.


Başarı Allah'tandır.
Mecmû'u Fetâvâ (12/178)

 

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)