Seferîliğin Ruhsatları

Fazîletli Şeyh Allâme Muhammed b. Sâlih el-Useymin'e soruldu:

Soru:
Seferde kişiye verilen ruhsatlar nelerdir?

Cevap: Seferde kişiye verilen ruhsatlar dört tanedir. Bunlar:

1) Dört rekatlık namazları iki rekat kılmak.

2) Ramazanda oruç tutmamak: Tutamadığı günler kadar başka günlerde kaza eder.  

3) Üç gün ve üç gece mestler üzerine meshetmek. Bu üç gün de ilk meshi yapma ile başlar.

4) Öğlen, akşam ve yatsı namazlarının revâtib sünnetlerini kılmamak. Ancak sabah namazının sünneti ve geri kalan nâfileler meşrûiyyeti ve mustehablığı üzerine kalmaya devam eder. 

Seferî bir kimse, gece namazı, sabah namazının sünneti, iki rekat duhâ namazı, abdestten sonra kılınması sünnet olan abdest namazı ve mescide giriş namazı gibi namazları kılabilir. Seferden dönünce de iki rekat namaz kılar. Nitekim kişinin seferden dönünce evine girmeden önce bir mescide girerek orada iki rekat namaz kılması sünnettendir.(1)  

Bu saydıklarımızdan başka nâfilelerin hepsinin seferî bir kimse için meşrûiyyeti devam eder. Ancak demin zikrettiğim öğlen, akşam ve yatsının revâtib sünnetleri seferî bir kimse için meşrû değildir. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken bu namazların sünnetlerini kılmazdı.

 _________________________

1) Bu mesele, Ka'b b. Mâlik radıyallahu anhu'nun hadîsinde, onun tevbesinin kıssasında vârid olmuştur. Hadisin lafzı şöyledir: "Nebî sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce ilk önce mescide gider ve orada iki rekat namaz kılardı." [Buhâri, 4418 - Müslim, 2769]

Mecmû'u-l Fetâvâ ve Resâili İbn 'Useymin 15. Cilt Sayfa no:400

 

 

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)