Gıyâbî Cenâze Namazının Hükmü

Allâme Şeyh Abdurrahmân b. Nâsır el-Berrak'a soruldu:

Soru: Ölüye gıyâbî cenâze namazı kılmanın hükmü nedir?

Cevap: Elhamdulillah..

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den ma'rûf olan Necâşî [Buhârî (1/332), Müslim (3/55)] dışında herhangi bir kimseye gıyâbî cenâze namazı kılmadığıdır. Bundan dolayı ilim ehli bu konuda çokça ihtilâf etmişlerdir. Bazıları bunu Necâşî'ye has kabûl etmiştir. Bazıları da âlimler ve âdil yöneticiler gibi müslümanların önde gelenlerine mahsûs kılmışlardır. Bazıları daha da genişletmiş ve ğâibde olan herkese şâmil kılmışlardır. Şüphesiz bu son görüş görüşler içinde doğru olmaya en uzak görüştür. Çünkü müslümanların amelinden ma'rûf ve meşhûr olana muhâliftir. Allah en iyi bilendir.

Kaynak:

http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=10847

 

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)