Altın Dişi Olan Ölü Dişiyle Defnedilir mi?

Şeyh Abdullah b. Muhammed b. Humeyd rahimehullah'a soruldu:

Soru: Altın dişi olan bir ölüyü, o hâl üzere defnetmek câiz midir?

Cevap: Eğer mümkünse, dişin çıkarılması gerekir. Çıkarılması ancak çekme ile yani bir tedavi ile mümkünse, alınması gerekmez. Bu ölüye bir işkencedir. Bilakis, o dişi ile beraber defnedilir. Bu, altın dişin, çekmek dışında bir yolla alınmasının mümkün olmadığı durum için geçerlidir. Örneğin, diş sâbit ve altın kaplama, sen de bu altın kaplama olan dişi çekmek istiyorsun; işte bunu yapman câiz değildir. Ancak dişi el ile almak mümkünse, yani diş sâbit değilse, bu hâlde dişin alınması gerekir. İlim ehlinin bu mesele hakkında ortaya koyduğu şeyin ma'nâsı budur.


[el-Fetâvâ ve'd-Durûs fi'l-Mescidi'l-Harâm, s: 371]

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)